O piercingu

NĚCO MÁLO O PIERCINGU

Piercing je označení pro zdobení těla, kdy je propíchnuta okrajová část těla a do tohoto propíchnutého místa vložen šperk z materiálu, který tělo přijme (chirurgická ocel, titan, bioplast).

Piercing není žádná novodobá chvilková módní vlna, ale má obecně dlouhou historii. Tyto praktiky jsou známy od počátků lidstva a měly význam především rituální a náboženský. V minulosti samozřejmě nebyly používány šperky z chirurgické oceli, ale různé kroužky, kolíčky a tyčinky z materiálů jako je dřevo, kov a kosti. Zřejmě nejstarší je piercing ucha - jedná se o první místo při pokusech s piercingem. Nejstarší nalezené mumifikované tělo v rakouském ledovci staré 5000 let mělo propíchnuté lalůčky a otvory rozšířené na 7-11 mm. Uši byly propichovány většinou z magických důvodů. Mnohé primitivní kmeny věřily, že duchové a démoni vcházejí do těla uchem a že jsou odpuzování kovem a proto tento piercing zabrání jejich vstupu do těla. V mnoha společnostech byl prováděn jako rituál dospívání, na Borneu otec i matka každý propíchl dítěti jedno ucho jako symbol nezávislosti dítěte na rodičích. I v dřívějších dobách nosili mnozí muži kroužek v uchu např. v Alžbětinské době - Shakespeare, Francis Drake aj. V době Římské říše byly kroužky populární u mužů jako známka bohatství a luxusu (Julius Caesar).

568200.jpg

Novodobá historie piercingu zažila svůj boom počátkem 70. let 20. století při zrodu punku. V počátku byl spíše undergroundovou záležitostí, byl součástí BDSM scény a šokujících bizarre či fetish performací. Postupem času se piercing začal objevovat i u lidí z širší umělecké scény. Objevovalo se stále více hudebních kapel, které se chtěly odlišit od hudebního proudu (a to i vizuálně). Mezi klipy byly zařazeny diskusní vsuvky na téma tetování a piercing a to vzbudilo u mládeže, sledující tento program, obrovský zájem. Následovala hromadná hysterie po piercingu. Nyní ho lidé vnímají téměř jako běžnou věc. Za extrémní piercing jsou dnes považovány snad jen genitální piercingy nebo opravdu velké piercingy, které doslova bijí do očí. Oblasti obočí, nosu, rtů, jazyku, prsních bradavek a pupíku jsou pokládány za módní doplňky, a tak se spíše klade důraz na originalitu šperku.

Důvody pro piercing jsou různé. Buď je to (jak je výše již psáno) z významu rituálního či náboženského, nebo je to touha stylizovat se, hledání duchovních zážitků, projev estetického vyjádření, touha provokovat a vzbuzovat pozornost, touha odlišit se, být sexy či být originální, jako sexuální rituál (piercing pro některé činí sex zajímavějším a údajně jej posouvá do jiné dimenze), někdo piercing bere jako součást svého já. Někdo si piercing nechává dát jako vzpomínku na něco, co ho v životě potkalo.

Určitě je nutné si tento zásah do těla pořádně rozmyslet. Zvažte případná rizika a problémy, jak bude na piercing reagovat okolí, zda vám šperk nebude překážet při sportu či koníčku atd. Je na místě odpovědět si na otázky typu: Proč piercing chci? Co na to řeknou rodiče/nadřízení v práci, životní partner? Nemám nějaké zdravotní komplikace, které by mohl piercing na daném místě zhoršit? Čím lépe vše budete mít předem promyšlené, tím lepší prožitek budete z piercingu mít. Stává se, že se slečna rozhodne pro piercing zcela spontánně a po pár dnech se trápí tím, že jí třeba vůbec tento piercing nesluší, necítí se v něm, nebo se jí nelíbí šperk, který zvolila a chce ho příliš brzy měnit za jiný, čímž se výrazně prodlužuje doba hojení a zvyšuje riziko infekce či špatného zhojení.

Název piercing vznikl z anglického slova "pierce", což znamená "propíchnout". K propichování se používají jednorázové infuzní kanyly. Ty musí být před použitím sterilně zabaleny. Kanyly mají okolo jehly slabou bužírku, která po propíchnutí požadovaného místa a následném vytažení jehly z něj zůstane v ráně. Do bužírky se vloží vhodný šperk, bužírka se vytáhne z rány a šperkzašroubuje či zapne.

Před použitím šperku (před vložením do požadovaného propíchnutého místa) je nutné šperkřádně sterilizovat. Sterilizuje se vyvařením v horké vodě nebo lépe přímo ve sterilizátoru či speciální sterilizační tekutině . Pokud si donesete do salonu vlastní šperk, musí se rovněž sterilizovat. Zásadně nedoporučujeme aplikaci piercingu podomácku! K aplikaci jsou nutné speciální nástroje, sterilní vybavení, chirurgické rukavice a samozřejmě zkušenosti.

Je piercing bolestivá záležitost? Na to nelze podat jednoznačnou odpověď. Záleží na jedinci a místě vpichu. Když se jehla protlačí kůží, způsobí to více či méně nepříjemný pocit. Avšak ostří moderních "piercingových" jehel umožní rychlý průnik kůží a tím i snesitelný. Jakmile jehla projde skrz kůži, cítí člověk již jen mírné pálení. Protažení šperku kanálkem může způsobit mírné škubnutí. Ale všechny tyto pocity v souvislosti s aplikací piercingu jsou individualitou každého člověka. Pokud jde hojení při správné péči hladce, jsou bolesti za několik málo dní zapomenuty. Dá se říci, že některé piercingy jsou méně bolestivé - mezi ně se řadí jazyk, obočí, ušní lalůčky, uzdičky. Pak jsou místa o něco více bolestivá - to jsou například madonna, labret, pupík, nos a většina surface piercingů. Středně bolestivé bývá propichování ušní chrupavky, septum (přepážky) a povrchové piercingy genitálií. No a mezi ty nejbolestivější se dá zařadit piercing bradavek, některé piercingy genitálií a piercing mužského přirození. Určitě to ale nelze takto striktně zaškatulkovat, zkrátka záleží na každém, jak co snese. Každopádně zkušený piercer vede jehlu rychle a citlivě, aby minimalizoval bolest. Nedoporučuje se nechat si udělat piercing od kamaráda nebo dokonce sám, neboť neodborně provedený piercing by mohl nejen velmi bolet, ale i hnisat, být nakřivo či být jinak nevhodně píchnutý. Existuje mnoho salonů, které piercing vykonávají, také vám jej propíchnou odborní lékaři v některých chirurgických centrech. Bolest také minimalizujete tím, že na propíchnutí přijdete zdráv, dobře vyspán a najeden a zkrátka v dobré psychické pohodě. Před aplikací piercingu se nedoporučuje pít alkohol, kávu nebo být pod vlivem jakékoli drogy či podpůrných látek.

Další otázkou bývá, zda piercing krvácí. Zde záleží na typu piercingu a na zkušenostech piercera. Amatérský piercing nejen že může být velmi bolestivý, ale může také krvácet. U profesionálně prováděného piercingu se krvácení dostavuje zřídka. Projevuje se spíše objevením kapky krve - např. u nosní přepážky, obočí či genitálií. Pozor na neodborný piercing jazyku! Zde hrozí propíchnutí cévky ve spodní části jazyku, které mohou hodně krvácet a v krajních případech je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Pokud navštívíte odborníka, minimalizujete tím všechna rizika s piercingem spojená. Každý piercer má kurz, je seznámen s případnými riziky a komplikacemi a velmi dobře ví, kudy a v kterém místě piercing provést.

První týdny po aplikaci může být piercing citlivý nebo svědit. Kůže v místě vpichu a kolem může být lehce načervenalá - v případě piercingu pupíku tomu tak může být i několik měsíců. Kůže v okolí někdy může být lehce napnutá nebo může dojít k otoku. V případě piercingu pupíku nebo obočí se může šperk vychýlit z původního úhlu, jelikož vaše tělo má tendenci si polohu šperku uzpůsobit tak, aby mu byl co nejméně na obtíž. Také v prvních dnech může docházet k lehkému krvácení, zejména u piercingu pohlavních orgánů. V místě vpichu a na šperku se může usazovat bělavý nebo nažloutlý výtok. To není hnis! Okolní tkáň se rovněž může v průběhu hojení ke šperku pevně přimknout, což znesnadňuje manipulaci se šperkem za sucha.Bolestivost aplikace piercingu

Samozřejmě práh bolestivosti je naprosto individuální věc. Určitě záleží na momentálním duševním rozpoložení, na aktuálním zdravotním stavu (například stres, nachlazení, momentální krevní tlak ovlivňuje např. krvácivost) atd. Pravidlem je, že ženy snášejí piercing o poznání lépe než muži. Přesto lze bolestivost shrnout do základních kategorií:

Piercingy téměř bezbolestné jazyk, obočí, ušní lalůčky, uzdička, microdermal apod.

Piercingy málo bolestivé pupík, nos, labret, madonna a většina surface piercingů

Piercingy středně bolestivé ušní chrupavky, septum, povrchové piercingy genitálií

Piercingy bolestivé - bradavky a některé z genitálních piercingů

Piercingy velmi bolestivé apadravya, ampallang a dydoe, vyříznutí flushe puncherem

Specifické, co se bolesti týče, je roztahování vpichů pro plugy nebo flashe. Pokud roztahujeme pomalu a dle "pravidel", bolestivost není taková, i když logicky trvá do té doby, než jsme na průměru, který požadujeme. Pokud roztahujeme rychle, nebo pokud se flash natrhne, jde o velmi bolestivou záležitost.

568201.jpg

Ve finále lze ovšem říci, že v drtivé většině jde spíše o psychiku, ta fyzická bolest opravdu není nic, co by zdravý jedinec nezvládl. Velkou, ne-li hlavní roli v minimalizaci bolesti aplikace, hraje osoba piercera. Zkušený piercer ví, jak klienta na bolest připravit, umí uvolnit atmosféru a hlavně dokáže šperk aplikovat rychle a přesně, bez zdravotních rizik a s profesionálními nástroji, v pohodlí studia.

Lidé se často dotazují, zda je možné před propíchnutím místo nějak umrtvit. Ano, možné to je, ale je to zcela zbytečné a někdy i zcela nevhodné. Klasický mýtus je místo před vpichem zamrazit to je nesmysl, neboť tkáň se stáhne a zabrání vpichu což může vést ke komplikacím při hojení. Proti bolesti pomáhá přirozeně i stisk piercingovými kleštěmi před vpichem. Další hloupostí je injekční aplikace lokálních anestetik (vpich jehly je prováděn obdobně jako při samotné aplikaci piercingu, navíc samotní pierceři nemají k vpravování anestetik oprávnění).

Existují také různé umrtvující masti či spreje, ovšem jejich účinek je sporný, jde víceméně o placebo efekt. Také mohou způsobit alergické reakce a bývají drahé a většinou na lékařský předpis.

Teorie bolesti

A ještě něco málo bezbolestné teorie o bolesti. Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně, případně jako takové poškození popsaná, tak zní přesná definice bolesti Mezinárodní asociace pro studium bolesti. Ale pro kohokoliv je to prostě velice nepříjemný pocit, který bolí, a kterého se chce instinktivně za každou cenu zbavit. Je to subjektivní pocit, který poznává každý člověk prostřednictvím vlastních zkušeností od počátku či prapočátku života.Péče o piercing

Péče o piercing je individuální, obecně se dá mluvit o 4-8 týdnech, kdy se tvoří epiteliální vrstva v kanálku piercingu. 2.fáze hojení trvá 6-12 měsíců.

Prvních 12 hodin po propíchnutí nechte piercing v klidu (neosahávejte ho, nehrajte si s ním). Poté jej opláchněte teplou vodou. Za 24 hodin od propíchnutí čistěte piercing 2x denně horkou vodou. Piercing se má namáčet - dochází k roztažení kůže, poté šperk očistěte. Lze čistit různými způsoby:

- antibakteriálním mýdlem (na našem trhu jsou dostupná antibakteriální mýdla PROTEX -tři druhy podle stupně účinnosti-, SAFEGUARD a tekuté mýdlo AB ANTISEPTIS SKIN WASH}.

- roztokem slané vody (do šálku horké vody čtvrt čajové lžičky soli).

- čajovníkovým olejem - je nejsilnější přírodní antiseptikum. Má silnou schopnost pronikat do poškozených tkání a jeho účinnost se zvyšuje v přítomnosti hnisu nebo krve. Nikdy by se neměl používat nenaředěný, může se totiž objevit alergická reakce.

- roztokem na kontaktní čočky - je méně účinný než čajovník, ale jeho desinfekční schopnosti jsou použitelné na každodenní péči o čerstvý piercing.

- heřmánkem- heřmánek je zázračná bylina. U piercingu jazyku kloktat, u ostatního piercingu místo omývat.

Piercing vždy důkladně osušte. Mějte vždy čistě umyté ruce, nejlépe též antibakteriálním mýdlem. Piercing nečistěte častěji než třikrát denně. Po dobu hojení se vyhýbejte veřejným koupalištím, sauně, bazénům, přímému slunci a soláriím. V prvních čtrnácti dnech je dobré pro podporu léčby užívat zinek a Vitamin C (1000 mg) dle běžného dávkování, dále Betakaroten a multivitamínové preparáty. V případě nouze je možné použít i kapky Ophtalmo Septonex, které jsou účinné proti mikroorganismům způsobujícím infekci. Úplné zahojení jakéhokoli piercingu poznáte podle toho, že se na šperku již neusazuje žádný tělní sekret a není citlivý na manipulaci.

Kontrolujte dotažení kuliček, neboť v případě odšroubování a ztráty kuličky dojde snadno k vypadnutí celého šperku a může dojít k zatažení piercingového kanálku, do kterého by šperk již nešel vrátit.

Nejčastější příčiny infekce: dotýkání se čerstvého nezahojeného piercingu neumytýma rukama, kontakt tělesných tekutin s čerstvým piercingem, kontakt s vlasy, kosmetikou, oleji, jídlem nebo jinými faktory bez řádné dezinfekce, chození do bazénu, sauny, koupání v rybníku (opět se týká čerstvého nezahojeného piercingu)...

Příznaky infekce: otékání postiženého místa déle než týden, rozpálená kůže v okolí piercingu, tepavá bolest, silná bolestivost, žlutý či nazelenalý výtok z propíchnutého místa. Infikované piercingy často krvácí. V případě, že máte podezření na infekci, piercing NEVYTAHUJTE a kontaktujte svého piercera, popř. lékaře, se kterým se poradíte o dalším postupu.Průměrné orientační doby úplného zahojení piercingu

Pupík až 12 měsíců

Nos 4 - 8 týdnů

Nosní přepážka 6 - 10 týdnů

Obočí 4 - 8 týdnů

Labret, madonna 6 - 8 týdnů

Jazyk 3 - 5 týdnů

Bradavka 5 - 8 týdnů

Ušní lalůčky 3 - 5 týdnů

Ušní chrupavky 3 - 9 měsíců

Genitálie 4 - 8 týdnů

Další články o piercingu

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.